معنی و ترجمه کلمه unbroken به فارسی unbroken یعنی چه

unbroken


)unbroke(رام نشده ،سوقان گيرى نشده ،مسلسل ،ناشکسته

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها