معنی و ترجمه کلمه unbroken به فارسی unbroken یعنی چه

unbroken


)unbroke(رام نشده ،سوقان گيرى نشده ،مسلسل ،ناشکسته


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها