معنی و ترجمه کلمه uncap به فارسی uncap یعنی چه

uncap


کلاه از سر برداشتن ،سر پوش برداشتن از


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها