معنی و ترجمه کلمه unceremonious به فارسی unceremonious یعنی چه

unceremonious


ساده ،بى تشريفات ،بى تعارف ،بى نزاکت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها