معنی و ترجمه کلمه uncharted به فارسی uncharted یعنی چه

uncharted


اکتشاف نشده ،در نقشه يا جدول وارد نشده ،نامعلوم ،ندانسته

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها