معنی و ترجمه کلمه unclassified به فارسی unclassified یعنی چه

unclassified


طبقه بندى نشده ،در رديف بخصوصى قرار نگرفته ،غير محرمانه ،غير سرى
علوم نظامى : بدون طبقه بندى
علوم دريايى : بدون طبقه بندى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها