معنی و ترجمه کلمه unclear condition به فارسی unclear condition یعنی چه

unclear condition


قانون ـ فقه : شرط مجهول

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها