معنی و ترجمه کلمه uncleared به فارسی uncleared یعنی چه

uncleared


بازرگانى : ترخيص نشده


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها