معنی و ترجمه کلمه uncleat به فارسی uncleat یعنی چه

uncleat


ورزش : بازکردن طناب مهار قايق از ساحل

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها