معنی و ترجمه کلمه uncles related through both parents به فارسی uncles related through both parents یعنی چه

uncles related through both parents


قانون ـ فقه : اعمام ابوينى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها