معنی و ترجمه کلمه uncomfined aquifer به فارسی uncomfined aquifer یعنی چه

uncomfined aquifer


سفره غيرمحدود( در ابهاى زيرزمينى)
عمران : سفره غيرمحدود

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها