معنی و ترجمه کلمه uncomfortable به فارسی uncomfortable یعنی چه

uncomfortable


ناراحت ،نامساعد( مانند هوا)،ناخوشايند

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها