معنی و ترجمه کلمه uncomitted countries به فارسی uncomitted countries یعنی چه

uncomitted countries


بازرگانى : کشورهاى غيرمتعهد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها