معنی و ترجمه کلمه uncommon به فارسی uncommon یعنی چه

uncommon


غير عادى ،غير متداول ،غيرمعمول ،نادر،کمياب

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها