معنی و ترجمه کلمه unconfirmed letter of credit به فارسی unconfirmed letter of credit یعنی چه

unconfirmed letter of credit


بازرگانى : اعتبار اسنادى تاييد نشده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها