معنی و ترجمه کلمه unconsciousness به فارسی unconsciousness یعنی چه

unconsciousness


بيهوشى( فقدان هشيارى)،بيهوشى
روانشناسى : بيهوشى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها