معنی و ترجمه کلمه unconstrained optimization به فارسی unconstrained optimization یعنی چه

unconstrained optimization


بهينه سازى بدون قيد
بازرگانى : بهينه سازى بدون محدوديت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها