معنی و ترجمه کلمه uncover به فارسی uncover یعنی چه

uncover


معلوم کردن ،ظاهر کردن ،برداشتن روپوش يا چادر وسايل ،فرمان از حفاظ يا سنگر خارج شويد،برهنه کردن ،اشکار کردن ،کشف کردن
علوم نظامى : فرمان از هم باز شويد در ستون يا در ورزش

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها