معنی و ترجمه کلمه uncurtailed bars به فارسی uncurtailed bars یعنی چه

uncurtailed bars


عمران : ارماتور بدون تقليل مقطع

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها