معنی و ترجمه کلمه undamped wave به فارسی undamped wave یعنی چه

undamped wave


الکترونيک : موج پايدار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها