معنی و ترجمه کلمه undemonstrative به فارسی undemonstrative یعنی چه

undemonstrative


غيرمثبت ،فاقد ضمير اشاره ،غير مدلل ،خوددار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها