معنی و ترجمه کلمه under 70 kg به فارسی under 70 kg یعنی چه

under 70 kg


ورزش : ¹ -7کيلوگرم

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها