معنی و ترجمه کلمه under arm net shot به فارسی under arm net shot یعنی چه

under arm net shot


ورزش : ضربه کوتاه از نزديک تور

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها