معنی و ترجمه کلمه under arms به فارسی under arms یعنی چه

under arms


تحت سلاح
علوم نظامى : مجهز باسلحه سبک و انفرادى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها