معنی و ترجمه کلمه under d. به فارسی under d. یعنی چه

under d.


باکراه ،تحت اکراه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها