معنی و ترجمه کلمه under employment به فارسی under employment یعنی چه

under employment


عمران : کم کار
بازرگانى : کم کارى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها