معنی و ترجمه کلمه under reinforced به فارسی under reinforced یعنی چه

under reinforced


عمران : کم ارماتورگذارى شده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها