معنی و ترجمه کلمه under repair به فارسی under repair یعنی چه

under repair


در دست تعمير
علوم نظامى : تحت تعمير

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها