معنی و ترجمه کلمه under secretary به فارسی under secretary یعنی چه

under secretary


تحت نظر دبير کل
علوم نظامى : زير نظارت دبير کل معاون وزير

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها