معنی و ترجمه کلمه under sentence of death به فارسی under sentence of death یعنی چه

under sentence of death


محکوم به مرگ
قانون ـ فقه : محکوم به اعدام

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها