معنی و ترجمه کلمه under stowed به فارسی under stowed یعنی چه

under stowed


بار تخت
علوم نظامى : بار صاف يا کفى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها