معنی و ترجمه کلمه under the plea of به فارسی under the plea of یعنی چه

under the plea of


بعنوان ،به بهانه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها