معنی و ترجمه کلمه under the rose به فارسی under the rose یعنی چه

under the rose


نهانى ،زير جلى ،محرمانه ،در خفا

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها