معنی و ترجمه کلمه under the stimulus of hunger به فارسی under the stimulus of hunger یعنی چه

under the stimulus of hunger


از فشار گرسنگى ،بر اثر گرسنگى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها