معنی و ترجمه کلمه under the sun به فارسی under the sun یعنی چه

under the sun


در جهان ،در زير افتاب

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها