معنی و ترجمه کلمه under the t. of به فارسی under the t. of یعنی چه

under the t. of


درزير نفوذ،درتحت تسلط

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها