معنی و ترجمه کلمه under the veil of religion به فارسی under the veil of religion یعنی چه

under the veil of religion


درلفافه مذهب ،بعنوان مذهب ،ببهانه دين

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها