معنی و ترجمه کلمه under the weather به فارسی under the weather یعنی چه

under the weather


درسختى يابدبختى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها