معنی و ترجمه کلمه under-hand stoping به فارسی under-hand stoping یعنی چه

under-hand stoping


عمران : رگه شيب دار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها