معنی و ترجمه کلمه under-repairing به فارسی under-repairing یعنی چه

under-repairing


عمران : دردست تعمير

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها