معنی و ترجمه کلمه undercharge به فارسی undercharge یعنی چه

undercharge


کم حساب کردن ،کم مطالبه کردن از،کم خرج گذاشتن در ( تفنگ)

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها