معنی و ترجمه کلمه underconsumption theory به فارسی underconsumption theory یعنی چه

underconsumption theory


بازرگانى : نظريه مصرف ناکافى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها