معنی و ترجمه کلمه underdeveloped nations به فارسی underdeveloped nations یعنی چه

underdeveloped nations


بازرگانى : ملل توسعه نيافته

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها