معنی و ترجمه کلمه underestimate به فارسی underestimate یعنی چه

underestimate


ناچيز پنداشتن ،دست کم گرفتن ،تخمين کم

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها