معنی و ترجمه کلمه underline به فارسی underline یعنی چه

underline


زير چيزى خط کشيدن ،تاکيد کردن ،خط زيرين

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها