معنی و ترجمه کلمه underload circuit breaker به فارسی underload circuit breaker یعنی چه

underload circuit breaker


الکترونيک : فيوز کمى بار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها