معنی و ترجمه کلمه undermine به فارسی undermine یعنی چه

undermine


تحليل بردن ،از زير خراب کردن ،نقب زدن
علوم مهندسى : از زير نقب زدن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها