معنی و ترجمه کلمه undermining به فارسی undermining یعنی چه

undermining


معمارى : اب شستگى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها