معنی و ترجمه کلمه underneath به فارسی underneath یعنی چه

underneath


زير بودن( کشتى)،در زير،از زير،زيرين ،پايينى ،پايين
ورزش : زير بودن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها