معنی و ترجمه کلمه underpants به فارسی underpants یعنی چه

underpants


تنکه)tonokeh( ،زير پوش ،زير شلوارى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها