معنی و ترجمه کلمه underpass به فارسی underpass یعنی چه

underpass


زيرگذر،گذرگاه تحتانى ،مسير جاده در زير پل هوايى ،جاده زيرجاده ديگرى ،زيرين راه
معمارى : گذرگاه زيرين

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها